Jump to Navigation

Ερμηνευτικές εγκύκλιοι του νόμου 4387/2016 που αφορούν στο ανώτατο όριο καταβολής των συντάξεων - 22/12/2016

Παραθέτουμε παρακάτω τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του νόμου 4387/2016 για το ανώτερο όριο καταβολής της σύνταξης, για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:

Αριθ. πρωτ.: Φ. 80000/οικ. 48653/1865/ 2016 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης (Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης) Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά Αθήνα 30 /11 /2016 Α.Π. Φ.80000/οικ. 48653/ 1865   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης ΝΠ Πληροφορίες: Παν. Νιάρχος Τηλ: 310 - 33 68 273 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Μισθωτών και Ασθένειας Πληροφορίες: κ. Α. Καραμπλιάνη Τηλ. 2131516799 Δ/νση Κύριας Ασφ/σης Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών Πληροφορίες: Ε. Ράπτη Τηλ. : 210 33 68 109 Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης Πληροφορίες: Α. Παπανικολοπούλου Τηλ: 213 1616 774 Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29, 101 10 Αθήνα ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α') και παροχή οδηγιών σχετικά με το ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης» Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α'/12.5.2016 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας-Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού συστήματος-Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις». Με το άρθρο 13 του ανωτέρω νόμου θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Στο πλαίσιο αυτό, για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων από τις υπηρεσίες σας αλλά και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα: Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Οι καταβαλλόμενες/καταβλητέες κατά την 12/5/2016 κύριες και επικουρικές συντάξεις καθώς και σε όσες εφαρμόζονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης οι προγενέστερες του ν. 4387/2016 διατάξεις, οι οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Μέχρι την 31.12.2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€. Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 1.α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ , αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: - ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2,), - ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1,) - ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β) - ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ. α β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως προσαυξήσεων (επίδομα τέκνων, συζύγου), επιδόματος απόλυτης αναπηρίας, αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: - ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4), - ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 2-5) - ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1) - ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 ) 2.α. Επί του ποσού των 2.000,00€, που προκύπτει σύμφωνα με τα ανωτέρω (προαναφερόμενη ενότητα Β), υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) υπέρ ΑΚΑΓΕ που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.3863/2010,όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 καθώς και η κράτηση της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν.3986/2011. β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως φορέα υγειονομικής περίθαλψης, υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ των κρατήσεων της ανωτέρω παραγράφου 2α της παρούσας ενότητας. 3. Το καθαρό προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Έστω συνταξιούχος, άνω των 60 ετών, του οποίου η κύρια σύνταξη , όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.1.α., ανέρχεται σε 2.465,67 € (της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.913,24 € ). Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ποσό αυτής της ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξής του περιορίζεται σε 2.000 €. Στο ποσό των 2.000 € εφαρμόζονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 €), η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης [(2000- 120)*6% = 112,80 €]. Το καθαρό προ φόρου ποσό ανέρχεται, τελικά, σε 2000-120-112,80 = 1767,20 € (μικρότερο των 1.913,24€) . Σε συνταξιούχο που πριν την εφαρμογή του μέτρου, η κύρια σύνταξη, όπως ορίζεται στην ενότητα Γ.Ι.α., ανέρχεται σε 2.015,80 € ( της οποίας το καθαρό προ φόρου ποσόν ισούται με 1.644,06 €), το καθαρό προ φόρου ποσόν μετά την εφαρμογή του μέτρου (1.767,20 €) υπερβαίνει το καθαρό προ φόρου ποσόν πριν την εφαρμογή του μέτρου (1.644,06 €) και συνεπώς, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό πριν την εφαρμογή του μέτρου, δηλ. 1.644,06 €. Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Ως καθαρό ποσό εννοείται: α) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου , ως καθαρό ποσό εννοείται αυτό που προκύπτει κατόπιν της εφαρμογής της ενότητας Γ. β) Στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν έχει περιοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα Γ της παρούσας εγκυκλίου, ως καθαρό ποσό ορίζεται το ακαθάριστο ποσό της/των ατομικής/ών μηνιαίας κύριας και επικουρικής σύνταξης/ων συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω τέκνων και συζύγου, της ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ και της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ), αφαιρουμένων των μειώσεων-κρατήσεων με βάση τις διατάξεις: - ν. 3863/2010 (άρθρο 38) όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 10 του άρ. 44 του ν.3986/2011 - ν. 3986/2011 (άρθρο 44 παρ. 11, 12 και 13) - ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1,2, 3 και 4), - ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1 και 2-5) - ΥΑ 476/28.2.2012 (ΦΕΚ 499,Β) - ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1) - ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β Υποπαρ. Β3 περ.α) - των κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη γ) Διευκρινίζεται , τέλος, ότι στον υπολογισμό του ανωτέρω ανώτατου καθαρού ποσού καταβολής αθροίσματος συντάξεων (ήτοι 3.000 ευρώ) που αφορά στα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση και των οικογενειών που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα (επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και επιδόματα αναπηρίας (επίδομα απόλυτης αναπηρίας και εξωιδρυματικό επίδομα). Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Α. Για τον υπολογισμό του ποσού των 3.000€ (ανώτατο όριο αθροίσματος συντάξεων) λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα του καθαρού ποσού της κάθε μίας εκ των συντάξεων που καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο, όπως αυτό προκύπτει από την προαναφερόμενη ενότητα «Γ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ» (περιπτώσεις 1α και 1β) και Δ. Επομένως, ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€. Η καταβολή του καθαρού ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-12-2018. Το ποσό της μείωσης που προκύπτει λόγω της κατά τα ανωτέρω αναστολής επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Έστω συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις: η 1η ανέρχεται ( μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ) στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20 ευρώ και η δεύτερη σύνταξη ανέρχεται στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.350 €. Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20 € (1.767,20€ + 1.350€). Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως, το σύνολο του καθαρού ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,2€ σε αυτές. Έτσι η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, και η δεύτερη κατά 50,76 €. ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016 1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 01-06-2016. Τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί παρακρατούνται βάσει των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 20 παρ. 8 του ν.2084/1992, όπως ισχύει. Η διαφορά μεταξύ των καταβαλλόμενων προ της εφαρμογής των διατάξεων συντάξεων και του ποσού των συντάξεων που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω, αποτελεί έσοδο των οικείων ασφαλιστικών φορέων. 2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή του οποίου είχε ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων, όπως θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 14 , 33, 73Α και 96 του ν. 4387/2016.
 
  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1.ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Εισοδηματικής Πολιτικής
ΤΜΗΜΑ Β: Συνταξιοδοτικής Πολιτικής
Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29    
101 10 Αθήνα Τηλέφωνο : 213-212 6701 Fax    : 213-212 6778
E-mail : dne@glk.gr
 
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
1010 - Αθήνα
 
Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2016 
 
Αρ.Πρωτ.: 146834/0092
 
Προς : Ως πίνακας αποδεκτών
 
Θέμα: Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85).
 
ΆΡΘΡΟ 13
 
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, θεσπίζεται ανώτατο όριο καταβολής της σύνταξης. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων αυτών και την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
 
Α. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 
Υπάλληλοι-λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικοί, που είχαν καταστεί συνταξιούχοι μέχρι την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου (12-5-2016), καθώς και όσοι εξ αυτών κατέστησαν ή θα καταστούν συνταξιούχοι μετά την ανωτέρω ημερομηνία αλλά η σύνταξή τους ορίσθηκε ή θα ορισθεί πληρωτέα πριν από την ημερομηνία αυτή.
 
Β. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
Μέχρι την 31-12-2018, το καταβαλλόμενο ποσό κάθε ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης των προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000€.
 
Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 2.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-122018.
 
Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
 
1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων, ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη πάσης φύσεως επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου αναπηρίας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:
 
α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α 226) β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α 40) και γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012 (Α 222).
 
2. α. Επί του ποσού των 2.000€, που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπολογίζεται η κράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, που αντιστοιχεί στο ποσό αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις :
 
του άρθρου 11 του ν. 3865/2010 (Α 120), όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 (Α180) και
της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011.
β. Το ποσό της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη υπολογίζεται επί του εναπομείναντος ποσού, που προκύπτει μετά την αφαίρεση από το ποσό των 2.000€ της κατά τα ανωτέρω κράτησης για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ.
 
γ. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό σύνταξης που προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, δεν μπορεί να υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1
 
 
Ποσό
Τρέχουσας
σύνταξης
 
Βασική σύνταξη 4.406,01
Συν Πρόσθετες παροχές (επιδόματα κλπ) 207,00
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης με βάση τους νόμους 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 1.419,90
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000€ 3.193,11
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης 830,35
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου 2.362,76
Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 3.193,11€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 1.193,11€ (3193,11 - 2000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 - 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 * 6%).
 
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται σε 2000-120-112,8=1.767,2€, αφού το ποσό αυτό είναι μικρότερο των 2.362,76€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2​
 
  Ποσό
Τρέχουσας
Σύνταξης
Βασική σύνταξη 2.418,94
Συν Πρόσθετες παροχές 173,00
Μείον οι μειώσεις της σύνταξης με βάση τους νόμους 4024/2011, 4051/2012, 4093/2012 516,43
Καταβαλλόμενο ποσό κύριας σύνταξης προ κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ, περίθαλψης και φόρου, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου των 2.000€ 2.075,51
Σύνολο κρατήσεων υπέρ ΑΚΑΓΕ και υγειονομικής περίθαλψης 343,08
Καταβαλλόμενο ποσό προ φόρου 1.732,43
Η τρέχουσα καταβαλλόμενη σύνταξη προ κρατήσεων και φόρου ανέρχεται στο ποσό των 2.075,51€. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, το ποσό που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 2.000€, δηλαδή το ποσό των 75,51€ (2075,51 - 2000), θα περικοπεί και επί του εναπομείναντος ποσού των 2.000€ (ανώτατο όριο σύνταξης), θα παρακρατηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων υπέρ ΑΚΑΓΕ, η οποία ανέρχεται σε 120€ (2000 * 6% = 120€) και επί του υπολοίπου ποσού των 1880€ (2000 - 120) θα παρακρατηθεί η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη η οποία ανέρχεται σε 112,8€ (1880 * 6%).
 
Τελικά το καθαρό ποσό προ φόρου της νέας καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται σε 2000-120-112,8=1.767,2€. Αφού το ποσό αυτό είναι μεγαλύτερο των 1.732,43€ στο οποίο ανερχόταν το αντίστοιχο ποσό της σύνταξης αυτής, πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, ο συνταξιούχος θα συνεχίσει να λαμβάνει ως σύνταξη το ποσό που ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου.
 
Δ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 
Μέχρι την 31-12-2018, στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις, από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου), από το Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, της προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 3.000€.
 
Η καταβολή του ποσού που υπερβαίνει τα 3.000€, αναστέλλεται μέχρι και την 31-122018.
 
Ε. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
 
1. Για την εφαρμογή των προαναφερομένων διατάξεων περί ανωτάτου ορίου συντάξεων, ως καθαρό ποσό κάθε μίας εκ των συντάξεων, λαμβάνονται υπόψη το ακαθάριστο ποσό αυτής, όπως αυτό ισχύει, η τυχόν συγκαταβαλλόμενη με αυτή προσωπική διαφορά, καθώς και τα τυχόν συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα (εξομάλυνσης, τέκνων, συζύγου, αναπηρίας ή ανικανότητας κλπ), αφαιρουμένων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις:
 
α. της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 β. της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 και γ. της Υποπαραγράφου Β3 του ν. 4093/2012,
 
καθώς και των κρατήσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις του Δημοσίου με τις διατάξεις :
 
α. του άρθρου 11 του ν. 3865/2010, όπως ισχύουν και της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 και
 
β. για υγειονομική περίθαλψη.
 
2. Για τον υπολογισμό, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, του ανωτάτου ορίου συντάξεων (3.000€), που αφορά τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, καθώς και για τις οικογένειες που έχουν μέλη τους άτομα με αναπηρία, δεν λαμβάνονται υπόψη το εξωιδρυματικό επίδομα, τα πάσης φύσεως προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται από τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας τους Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και τα συγκαταβαλλόμενα με τη σύνταξη επιδόματα ανικανότητας ή αναπηρίας.
 
3. Ειδικά στις περιπτώσεις που μία ή περισσότερες από τις καταβαλλόμενες στο ίδιο πρόσωπο συντάξεις έχει/έχουν περιορισθεί, λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, ως καθαρό ποσό νοείται αυτό που προκύπτει μετά την εφαρμογή της ενότητας Γ (υπολογισμός ανωτάτου ορίου σύνταξης) δηλαδή 1.767,20€ προ φόρου, για κάθε μία εκ των συντάξεων αυτών.
 
Επομένως ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου σύνταξης των 2.000€ προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000€.
 
Το ποσό της μείωσης επιμερίζεται ανάλογα σε κάθε σύνταξη.
 
4. Στις περιπτώσεις που το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσό της κάθε σύνταξης το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, υπερβαίνει το αντίστοιχο ποσό που καταβαλλόταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, η σύνταξη αυτή θα συνεχίσει να καταβάλλεται όπως ίσχυε πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ανωτάτου ορίου συντάξεων.
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
 
Έστω ότι συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις:
 
Η 1η έχει περιορισθεί λόγω ανωτάτου ορίου σύνταξης, μετά τις μειώσεις της ενότητας Γ, στο καθαρό ποσό προ φόρου των 1.767,20€.
 
Η 2η ανέρχεται σε 1.350€ (καθαρό ποσό προ φόρου).
 
Στην περίπτωση αυτή το άθροισμα του καθαρού ποσού (προ φόρου) των δύο καταβαλλομένων συντάξεων ανέρχεται σε 3.117,20€ (1.767,20€ + 1.350€).
 
Το ποσό αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο των συντάξεων (3.000€) κατά 117,20€. Επομένως το σύνολο του καθαρού καταβαλλόμενου ποσού προ φόρου των δύο συντάξεων θα περιορισθεί στο ποσό των 3.000€, με αναλογικό επιμερισμό του ποσού των 117,20€ σε αυτές.
 
Κατόπιν των ανωτέρω η μεν πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44€, η δε δεύτερη κατά 50,76€.
 
Έτσι το καθαρό ποσό προ φόρου της μεν πρώτης σύνταξης θα διαμορφωθεί σε 1.700,76€ (1.767,20 - 66,44), της δε δεύτερης σε 1.299,24€ (1.350 - 50,76).
 
ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 4387/2016
 
1. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή από 1-6-2016. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αχρεώστητα από την ανωτέρω ημερομηνία μέχρι την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιο, παρακρατούνται βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 2084/1992 (Α 165), όπως ισχύουν. Τα ποσά αυτά, αποτελούν έσοδο του ΕΦΚΑ.
 
2. Από 1-1-2019 επαναχορηγείται το ποσό της κάθε σύνταξης (κύριας και επικουρικής) η καταβολή του οποίου θα έχει ανασταλεί σύμφωνα με τα προαναφερόμενα και το νέο ύψος των συντάξεων των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών, θα προκύψει μετά την αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4387/2016.
 
Ο Αναπληρωτής  Υπουργός Οικονομικών Γεώργιος Χουλιαράκης
 
Ο Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αναστάσιος Πετρόπουλος
 


Main menu 2

Article | by Dr. Radut