Jump to Navigation

Νέος κανονισμός λειτουργίας ΚΕΠΑ - 19/11/2021

Χωρίς την υποχρέωση επανεξέτασης θα λαμβάνουν τα προβλεπόμενα επιδόματα και παροχές τα άτομα με μη αναστρέψιμες ασθένειες, εφόσον κριθούν δικαιούχοι από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας τους. Πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική κωδικοποίηση σε ένα ενιαίο κείμενο όλων των διαδικασιών και των απαιτούμενων διοικητικών ενεργειών για την πιστοποίηση της αναπηρίας, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, έπειτα από απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Πάνου Τσακλόγλου. Ετσι, για πρώτη φορά από την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑ, τόσο οι ασφαλισμένοι όσο και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα έχουν σε έναν οδηγό όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες. Παράλληλα βέβαια, όπως επισημαίνει και ο κ. Τσακλόγλου, κλείνει μια κανονιστική εκκρεμότητα που υπήρχε εδώ και χρόνια, με αποτέλεσμα τα ΚΕΠΑ να λειτουργούν με τους παλαιούς κανόνες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και με ένα διάσπαρτο πλέγμα εφαρμοστικών πρακτικών που προκαλούσε συχνά προβλήματα, ταλαιπωρία αλλά και αβεβαιότητα στους πολίτες.

 

Να σημειωθεί ότι η έκδοση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΠΑ εντάσσεται στο εθνικό σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε ευθυγράμμιση με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόµων µε αναπηρία. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξυπηρέτησης των πολιτών περιλαμβάνονται προβλέψεις, όπως η μη υποχρέωση επανεξέτασης για μη αναστρέψιμες παθήσεις, αλλά και πιο ευνοϊκές προθεσμίες προσφυγής των ασφαλισμένων στις δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές και υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ και των ΚΕΠΑ για έγκαιρη ενημέρωση των ασφαλισμένων πριν από τις προγραμματισμένες συναντήσεις τους. Επίσης, πλέον, καθορίζεται πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία και ευδιάκριτα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται στον υπολογισμό του ποσοστού αναπηρίας, ενώ ορίζονται και προϋποθέσεις ώστε τα σημεία διενέργειας των υγειονομικών επιτροπών να ικανοποιούν συνθήκες προσβασιμότητας.

Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, ξεκαθαρίζεται ότι εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 46,14 ευρώ με την υποβολή της αίτησης πιστοποίησης αναπηρίας οι άποροι ανασφάλιστοι, οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, καθώς και οι πολίτες, εφόσον υποβάλουν αίτηση αναθεώρησης της εν ισχύ γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας, λόγω καθυστέρησης στην αξιολόγησή τους από τα ΚΕΠΑ.

Η αξιολόγηση γίνεται έπειτα από αίτηση του ενδιαφερομένου, η οποία υποβάλλεται:

 

α. Στις αρμόδιες μονάδες του e-ΕΦΚΑ για συνταξιοδοτικές παροχές.
β. Στα κέντρα κοινότητας των δήμων για προνοιακές παροχές σε χρήμα.
γ. Στη γραμματεία ΚΕΠΑ που υπάγεται στη μονάδα του e-ΕΦΚΑ που εδρεύει στον τόπο κατοικίας του αιτούντος, για λοιπές κοινωνικές παροχές.

Τα αιτήματα που μπορούν να κατατίθενται στα ΚΕΠΑ αφορούν την καταβολή ή παράταση σύνταξης αναπηρίας, επιδόματος  απολύτου αναπηρίας, εξωιδρυματικού επιδόματος, αλλά και λοιπές κοινωνικές παροχές αναπηρίας και χαρακτηρισμό του ενδιαφερομένου ως άτομο με αναπηρία.  

Αξιολόγηση επ’ αόριστον

Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, όταν η κύρια πάθηση του αιτούντος εμπίπτει στον πίνακα των μη αναστρέψιμων παθήσεων, για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας καθορίζεται επ’ αόριστον και της αποδίδεται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, τότε και η διάρκεια ισχύος του συνολικού ποσοστού αναπηρίας που συνδιαμορφώνεται σε περίπτωση συνυπαρχουσών παθήσεων προσδιορίζεται επ’ αόριστον.

Μάλιστα, ακόμη κι αν κάποια εκ των παθήσεων που περιλαμβάνονται στους υποβληθέντες εισηγητικούς φακέλους παροχών αναπηρίας του αξιολογουμένου υπάγεται στις παθήσεις που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες, τότε για τη συγκεκριμένη πάθηση κατατίθεται εισηγητικός φάκελος παροχών αναπηρίας κατά την υποβολή της πρώτης αίτησης για αξιολόγηση, όπου και θα αξιολογηθεί. Στις επόμενες αξιολογήσεις δεν υποβάλλεται εκ νέου εισηγητικός φάκελος για τη συγκεκριμένη πάθηση, εκτός εάν πρόκειται για επιδείνωση αυτής και το ποσοστό παραμένει το ίδιο με την αρχική αξιολόγηση. 

Εδώ το σχετικό ΦΕΚ:

5074ΒΚΕΠΑ-Νέος ΚανονισμόςΛειτουργίαςMain menu 2

Article | by Dr. Radut